Legiun Cinta [Keluarga Nabi saww]

10 November 2015 Comments off
Categories: Uncategorized

WASIAT KEPADA ALI BIN ABI THALIB

1 October 2022 Leave a comment

Wasiat Suci dari Rasulullah SAW kepada AmirulMukminin Ali bin Abi Thalib

Dari Amirulmukminin Ali bin Abi Thalib as., Rasulullah saw mewasiatkan :

“Wahai Ali! Aku berwasiat kepadamu dengan sesuatu wasiat, maka jagalah dia baik-baik, kerana selama engkau memelihara wasiat ini niscaya engkau akan tetap berada dalam kebaikan.

“Wahai Ali! Bagi orang mukmin itu ada tiga tanda : Melakukan sholat, berpuasa dan berzakat.

Dan bagi orang munafik ada pula tiga tandanya : Pura-pura sayang bila berhadapan, mengumpat di belakang dan gembira bila orang lain mendapat musibah.”

“Bagi orang zalim ada tiga cirinya : Menggagahi orang bawahannya dengan kekerasan, orang diatasnya dengan kedurhakaan dan melahirkan kezalimannya secara terang-terangan”.

Read more…

Categories: Uncategorized

Turis di Dunia

28 September 2022 Leave a comment


Lelaki pelancong (turis) mengunjungi seorang guru sufi.
Pelancong itu heran, guru itu hidup secara amat sederhana. Perlengkapan (furniture) yg dimilikinya hanya sebuah karpet dan lampu minyak. (Tidak ada meja, kursi, dll).
Pelancong: di manakah perlengkapan Anda yg lain?
Guru: punyamu sendiri mana?
Pelancong: Milik saya? Saya hanya seorang turis.!
Guru: Sama, saya juga begitu (seorang turis).
📚
Dalam pepatah Jawa, “urip ki mung mampir ngombe” (hidup ini hanya sekadar mampir untuk minum).

Categories: Uncategorized

Chaplin : Uang 20 Dolar yang Membahagiakan 1 Keluarga

11 September 2022 Leave a comment

Charlie Chaplin, komedian paling terkenal tempo dulu, pernah bercerita:

Waktu masih kecil, aku diajak oleh ayahku untuk nonton pertunjukan sirkus. Sebelum masuk, kami antri di depan loket untuk membeli karcis.

Antrian cukup panjang, dan di depan kami ada satu keluarga ikut antri. Bapak, ibu, dan 4 anak. Anak-anak itu tampak bahagia; dari pakaian yang mereka kenakan, dapat dipastikan bahwa mereka bukan orang kaya; pakaiannya sangat sederhana, meski tidak dekil.

Tiba giliran mereka harus membayar karcis. Sang bapak merogoh kantong celana, dan tampak kebingungan: uangnya tidak cukup untuk membayar 6 lembar karcis.

Dia sedih dan murung, kemudian segera minggir dari antrian. Ayahku melihatnya, dan langsung merogoh uang 20 dolar dari sakunya.

Read more…

Categories: Uncategorized

Dialog Imam Ali as. dengan Seorang Syeik dan Sahabatnya

30 August 2022 Leave a comment

Suatu hari saat Imam Ali berada dalam sebuah majlis bersama sahabat² nya, datanglah seorang Syeikh masuk ke dalam majlis dan menanyakan keberadaan Imam Ali. Nampak tanda-tanda pada diri Syeikh, kalo dia orang asing yang datang setelah menempuh perjalanan jauh

Kepada Imam Ali, Syeikh selanjutnya bertanya:”Wahai Amirul Mukminin…
Aku datang dari pelosok negeri Syam, telah lama aku mendengar nama anda dan keutamaan-keutamaan anda yang tak terhitung. Aku yakin anda tidak pelit untuk berbagi. Beritahukanlah kepadaku ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu”

𝐈𝐦𝐚𝐦 𝐀𝐥𝐢 menjawab :

Wahai Syeikh…
Barangsiapa hari-hari nya berlalu sia-sia, sungguh ia telah merugi dan tertipu

Barangsiapa keinginan terbesar nya hanya tertuju pada dunia, akan besar pula kesedihan dan penyesalannya saat berpisah dengan dunia

Read more…

Categories: Uncategorized

DIHAPUSNYA TRADISI PELAKNATAN KEPADA IMAM ALI AS SELAMA 80 TAHUN OLEH KAHLIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ

19 August 2022 Leave a comment

Dalam kitab Mawsu’ah al-Imam Ali bin Abi Thalib Fi al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Tarikh, karya Muhammad Reysyahri :

Diceritakan bahwa saat Umar bin Abdul Aziz menaiki mimbar, berdirilah seorang Kristiani yang kaya raya. Dia menyatakan bahwa dia ingin melamar anak Umar bin Abdul Aziz.”

“Engkau bagi kami adalah seorang kafir, tidak dihalalkan anak-anak perempuan kami menikahi orang kafir,” kata Umar bin Abdul Aziz.

“Lalu kenapa Nabimu menikahkan puterinya dengan orang kafir, yaitu Ali bin Abi Thalib?” Tanya Kristiani.

“Siapa yang mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir?” tanya Umar bin Abdul Aziz sambil berteriak marah.

“Jika Ali bin Abi Thalib bukan orang kafir, kenapa kalian melaknatnya?” Tanya Nasrani.

Read more…

Categories: Uncategorized

Ahlul Bait Nabi saaw.

Harun berkata kepada Imam Kazhim as: “Bagaimana kamu bisa mengatakan, ‘kami adalah keturunan Nabi saw, padahal Nabi saw tidak mempunyai keturunan karena keturunan hanya bisa melalui anak laki-laki bukan anak perempuan sedangkan kalian adalah keturunan dari anak perempuan Rasulullah saw?”

Imam Kazhim as berkata: “Bebaskanlah aku dari menjawab pertanyaan ini”.

Harun berkata: “Wahai putra Ali, katakanlah dalilmu tentang hal ini. Dan engkau wahai Musa as, pemimpin dan imam zaman mereka,-begitulah yang dikatakan kepadaku- aku tidak akan membebaskan apa-apa yang aku tanyakan padamu sampai engkau memberikan dalil dari Alquran dan kalian putra-putra Ali menyatakan bahwa tidak ada satu perkataan pun dari Alquran kecuali takwilnya di sisi kalian dan kalian berlandaskan kepada ayat ini: ما فَرَّطنا فی الکتابِ من شَیء ‘Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam kitab ini’, dan dengan ini, kalian tidak membutuhkan lagi pendapat ulama’ dan qiyas”.

Imam Kazhim as berkata, “Izinkanlah saya untuk menjawabnya!”

Harun berkata, “Katakanlah.”

Read more…

Categories: Uncategorized

AGAMA

“Agama bukanlah hanya berada di mihrab-mihrab tempat pengasingan, atau diatas sajadah-sajadah harum, atau ada di event ritual dan majelis² dzikir.
Agama berada bersama perut tetanggamu yang lapar, saudara ataupun temanmu yang sakit dan seorang diri, pada mereka yang berhutang padamu dan tak mampu lagi membayar. Agama ada pada tangisan terasing anak² tanpa ibu bapak.”
(Ayatullah Bahjat ra.)

Categories: Uncategorized

Jenazah Pecinta Ahlul Bayt

Musa bin Sayyar, Sahabat Imam Ridha AS, berkata :

“Suatu hari aku bersama Imam Ridha AS menyusuri pinggiran Kota Thus, lalu terdengar suara tangisan.

Setelah kami menuju arah suara tangisan itu, ternyata ada jenazah seorang lelaki yang sedang ditangisi kerabatnya.

Seketika Imam Ridha AS turun dari kudanya dan menuju jenazah tersebut.

Beliau AS mengangkat jenazah tersebut, mendekapnya seperti seorang ibu mendekap hangat anak kesayangannya.

Read more…

Categories: Uncategorized