Legiun Cinta [Keluarga Nabi saww]

10 November 2015 Comments off
Categories: Uncategorized

Belajar Berkhidmat

pale1

Tanda-tanda orang takwa juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177: Bukanlah kebajikan itu kamu menghadap ke Timur dan ke Barat, tetapi yang disebut kebajikan itu ialah kamu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat yang dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, peminta-minta, dan yang memerdekakan hamba sahaya dan mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan, dan orang-orang yang tabah di dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang takwa.

Dalam hadis qudsi, Allah berfirman,“ Semua makhluk adalah keluargaKu. Dan di antara makhlukmakhluk itu yang paling Aku cintai adalah mereka yang paling santun dan sayang terhadap hamba-hamba-Ku yang lain, serta senang memenuhi keperluan mereka.” Dalam hadis ini disebutkan bahwa manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling banyak berkhidmat kepada sesama manusia.

 

Read more…

Categories: Uncategorized

Kedermawanan & Kebersihan Hati

Rasulullah saw pernah bercerita tentang orang-orang yang telah mencapai derajat yang tinggi. Sekiranya salah seorang di antara mereka mati, Tuhan akan menggantikannya dengan orang yang sama seperti mereka. Menurut Rasulullah saw, karena orang-orang inilah Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan dan mematikan, serta membuat sehat dan sakit. Kalau mereka datang di satu tempat, Allah akan selamatkan tempat itu dari tujuh puluh bencana.

Read more…

Categories: Uncategorized

BUKALAH TIRAI KEGAIBAN DENGAN ZUHUD

20 January 2023 Leave a comment

Inilah cerita Hanzhalah bin al-Kalib, salah seorang penulis Nabi Muhammad Saw; Kami sedang berada bersama Nabi Saw. Ia mengingatkan kami kepada surga dan neraka. (Begitu jelasnya) sehingga seakan-akan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tetapi ketika aku kembali ke keluargaku dan anak-anakku, aku tertawa dan bergembira. Segera aku ingat apa yang terjadi tadi bersama Nabi Saw. Aku keluar dan berjumpa dengan Abu Bakar. “Aku munafiq”, kataku. Abu Bakar bertanya: “Mengapa begitu?.” “Aku berada bersama Nabi Saw. Ia mengingatkan kami kepada surga dan neraka, seakan-akan aku melihatnya. Ketika aku meninggalkan Nabi Saw, bercengkrama dengan istri, anak, dan urusan dunia lainnya lupalah aku pada apa yang disampaikan Nabi Saw.” Abu Bakar berkata: ”Kami pun seperti itu.” Aku mendatangi Nabi Saw dan menyebutkan apa yang kualami kepadanya. Rasulullah Saw bersabda, “Wahai Hanzhalah, seandainya kalian di tengah keluargamu sama seperti kalian berada bersamaku, malaikat akan bersalaman dengan kamu di tempat tidur mu dan di jalanan. Wahai Hanzhalah, sewaktu-waktu saja sa’atan sa’atan (Kanz al-‘Ummal, hadits 1697)

Read more…

Categories: Uncategorized

WASIAT KEPADA ALI BIN ABI THALIB

1 October 2022 Leave a comment

Wasiat Suci dari Rasulullah SAW kepada AmirulMukminin Ali bin Abi Thalib

Dari Amirulmukminin Ali bin Abi Thalib as., Rasulullah saw mewasiatkan :

“Wahai Ali! Aku berwasiat kepadamu dengan sesuatu wasiat, maka jagalah dia baik-baik, kerana selama engkau memelihara wasiat ini niscaya engkau akan tetap berada dalam kebaikan.

“Wahai Ali! Bagi orang mukmin itu ada tiga tanda : Melakukan sholat, berpuasa dan berzakat.

Dan bagi orang munafik ada pula tiga tandanya : Pura-pura sayang bila berhadapan, mengumpat di belakang dan gembira bila orang lain mendapat musibah.”

“Bagi orang zalim ada tiga cirinya : Menggagahi orang bawahannya dengan kekerasan, orang diatasnya dengan kedurhakaan dan melahirkan kezalimannya secara terang-terangan”.

Read more…

Categories: Uncategorized

Turis di Dunia

28 September 2022 Leave a comment


Lelaki pelancong (turis) mengunjungi seorang guru sufi.
Pelancong itu heran, guru itu hidup secara amat sederhana. Perlengkapan (furniture) yg dimilikinya hanya sebuah karpet dan lampu minyak. (Tidak ada meja, kursi, dll).
Pelancong: di manakah perlengkapan Anda yg lain?
Guru: punyamu sendiri mana?
Pelancong: Milik saya? Saya hanya seorang turis.!
Guru: Sama, saya juga begitu (seorang turis).
📚
Dalam pepatah Jawa, “urip ki mung mampir ngombe” (hidup ini hanya sekadar mampir untuk minum).

Categories: Uncategorized

Chaplin : Uang 20 Dolar yang Membahagiakan 1 Keluarga

11 September 2022 Leave a comment

Charlie Chaplin, komedian paling terkenal tempo dulu, pernah bercerita:

Waktu masih kecil, aku diajak oleh ayahku untuk nonton pertunjukan sirkus. Sebelum masuk, kami antri di depan loket untuk membeli karcis.

Antrian cukup panjang, dan di depan kami ada satu keluarga ikut antri. Bapak, ibu, dan 4 anak. Anak-anak itu tampak bahagia; dari pakaian yang mereka kenakan, dapat dipastikan bahwa mereka bukan orang kaya; pakaiannya sangat sederhana, meski tidak dekil.

Tiba giliran mereka harus membayar karcis. Sang bapak merogoh kantong celana, dan tampak kebingungan: uangnya tidak cukup untuk membayar 6 lembar karcis.

Dia sedih dan murung, kemudian segera minggir dari antrian. Ayahku melihatnya, dan langsung merogoh uang 20 dolar dari sakunya.

Read more…

Categories: Uncategorized

Dialog Imam Ali as. dengan Seorang Syeik dan Sahabatnya

30 August 2022 Leave a comment

Suatu hari saat Imam Ali berada dalam sebuah majlis bersama sahabat² nya, datanglah seorang Syeikh masuk ke dalam majlis dan menanyakan keberadaan Imam Ali. Nampak tanda-tanda pada diri Syeikh, kalo dia orang asing yang datang setelah menempuh perjalanan jauh

Kepada Imam Ali, Syeikh selanjutnya bertanya:”Wahai Amirul Mukminin…
Aku datang dari pelosok negeri Syam, telah lama aku mendengar nama anda dan keutamaan-keutamaan anda yang tak terhitung. Aku yakin anda tidak pelit untuk berbagi. Beritahukanlah kepadaku ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu”

𝐈𝐦𝐚𝐦 𝐀𝐥𝐢 menjawab :

Wahai Syeikh…
Barangsiapa hari-hari nya berlalu sia-sia, sungguh ia telah merugi dan tertipu

Barangsiapa keinginan terbesar nya hanya tertuju pada dunia, akan besar pula kesedihan dan penyesalannya saat berpisah dengan dunia

Read more…

Categories: Uncategorized

DIHAPUSNYA TRADISI PELAKNATAN KEPADA IMAM ALI AS SELAMA 80 TAHUN OLEH KAHLIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ

19 August 2022 Leave a comment

Dalam kitab Mawsu’ah al-Imam Ali bin Abi Thalib Fi al-Kitab wa al-Sunnah wa al-Tarikh, karya Muhammad Reysyahri :

Diceritakan bahwa saat Umar bin Abdul Aziz menaiki mimbar, berdirilah seorang Kristiani yang kaya raya. Dia menyatakan bahwa dia ingin melamar anak Umar bin Abdul Aziz.”

“Engkau bagi kami adalah seorang kafir, tidak dihalalkan anak-anak perempuan kami menikahi orang kafir,” kata Umar bin Abdul Aziz.

“Lalu kenapa Nabimu menikahkan puterinya dengan orang kafir, yaitu Ali bin Abi Thalib?” Tanya Kristiani.

“Siapa yang mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir?” tanya Umar bin Abdul Aziz sambil berteriak marah.

“Jika Ali bin Abi Thalib bukan orang kafir, kenapa kalian melaknatnya?” Tanya Nasrani.

Read more…

Categories: Uncategorized