Home > Uncategorized > Shalat Hadiah untuk Mayit

Shalat Hadiah untuk Mayit

CincinDisunnahkan pada malam penguburan untuk shalat dua rakaat sebagai hadiah untuk jenazah. Shalat itu dinamakan shalat wahsyah. Nabi Saww bersabda : “ Akan datang suatu saat yang benar-benar menakutkan si mayit(jenazah) yaitu pada malam hari pertama setelah penguburannya. Maka kasihanilah dan bantulah orang yang meninggal diantara kalian dengan membagi sedekah, apabila tidak ada sesuatu yang disedekahkan maka shalatlah diantara kalian sebanyak dua rakaat.” (Al-Bihar juz 91, hal 219)

Dalam banyak riwayat dijelaskan bahawa Imam Ja’far Shadiq as berkata : “ Terkadang mayit dalam keadaan sulit dikuburnya, kemudian diringankan karena shalat seseorang yang dihadiahkan padanya, dan mayit didalam kuburnya diberitahu bahwa engkau diringankan karena shalatnya sifulan anakmu atau saudaramu(baik seagama atau lainnya) yang dihadiahkan kepadamu.” (Al-Wasail juz 2 hal 443, juz 8 hal 280)
Kemudian beliau ditanya bolehkah satu shalat dihadiahkan untuk banyak orang ?” Beliau as menjawab : “ Boleh..”. Kemudian beliau menjelaskan bahwa “ Mayit merasa senang dengan panjatan doa dan ampunan untuknya sebagaimana senangnya seseorang yang diberi hadiah..” Beliau as berkata : “ Semua yang diperuntukkan pada mayit baik shalat, puasa, Haji, sedekah, kebaikan dan doa akan sampai kekuburannya dan pahala untuk keduanya (pelaku dan si mayit) tetap diperoleh.”

Dalam riwayat lain Beliau as berkata : “ Barang siapa melakukan sedekah untuk mayit, Allah akan memerintahkan Jibril untuk mengutus tujuh puluh ribu malaikat, disetiap tangannya ada Baki(hadiah) sambil membawa baki tersebut kekuburnya, dan berucap salam..: ‘ Wahai kekasih Allah, ini hadiah dari Fulan Bin Fulan yang suka(sayang-pent) padamu, kemudian bercahayalah kuburnya dan Allah menganugrahkan (buat pelakunya) seribu kota disyurga, dikawinkan dgn seribu Bidadari, dengan seribu macam pakaian dan Allah menyelesaikan seribu hajatnya.” (Al-Wasail, juz 2 hal 445)


Shalat Wahsyah Memiliki dua cara :
-Cara Pertama pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surah At-Takatsur sepuluh kali, dan setelah salam membaca doa berikut ini : Allahumma sholli a’la Muhammad wa ali Muhammad wab ‘ats tsawabaha ila qabri fulan bin Fulan. “ Ya Allah…sampaikan sholawat dan salam salam sejahtera pada Nabi Muhammad beserta keluarganya dan sampaikan pahala shalat ini kekubur Fulan bin Fulan (nama mayit).
-Cara yang kedua, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca ayat kursi, sedang pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Qadr sepuluh kali, adapun bacaan setelah salamnya sama dengan diatas.

Sumber : Shalat Dalam Mazhab AhlulBait

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: