Home > Uncategorized > RUMI DAN SAJAK-SAJAK SUFI (1)

RUMI DAN SAJAK-SAJAK SUFI (1)

Rasa-rasanya tidak ada ‘penggemar’ tasawuf yang tidak mengenal Rumi. Seolah ingin menggambarkan jika tasawuf tanpa Rumi, ibarat makanan tanpa garam; tidak berasa, hambar dan sepi. Kehadiran Rumi membuat wajah tasawuf begitu bercahaya dan penuh warna.  Membaca ‘karya’ Rumi seolah kita diantarkan ke samudera Ilahiyah, sajak-sajaknya memiliki ritme dan kualitas musik yang kaya ‘simponi’ karena kebanyakan sajak-sajak itu dicipta dalam suasana ekstase mistikal.
Beragam gagasan yang diungkap Rumi dalam sajak-sajaknya ‘bermuatan’ cinta transendental (`ishq), iaitu sejenis cinta mistikal yang dapat menembus bentuk formal dan membawa pecinta kepada hakikat kehidupan yang bersifat spiritual. Cinta jenis ini, menurut Rumi, dapat menerbitkan kegairahan spiritual terhadap sesuatu yang dicintai dan dengan itu mendorong seseorang berikhtiar mengenal lebih dalam dan secara langsung yang dicintai.
…..Aaaaah AMA …bangun…bangun!  Saya kutipkan (panjang pisan euii) artikel Rumi dari guru saya Abdul Hadi dibawah ini. Istilah bahasa Jermannya:  ‘ngRumi’ heulaa…. hehehehe
(Ama Salman, May 2010)
 
RUMI DAN SAJAK-SAJAK SUFI (1)

Jalaluddin Rumi adalah penyair sufi terbesar sepanjang zaman. Nama lengkapnya Jalaluddin Muhammad bin Husayn al-Khattibi al-Bahri. Banyak gelar yang disandangnya, yang paling popular ialah Khudawandagar, yang dalam bahasa Turk artinya Tuan Besar. Dalam sajak-sajaknya dia menggunakan takhallus (nama pena) Khamsuy, yang artinya Diam. Di Turki dia dipanggil Mevlana atau Mevlevi, artinya sama dengan Syekh. Beberapa muridnya seperti Aflaki menyebutnya Sirr Allah al-A`zam (Rahasia Agung Tuhan). Gelar al-Rumi atau Mulla yi-Rum diberikan karena dia menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di Asia Kecil, yaitu Turki atau Anatolia, yang pada awal abad ke-13 sebagian besar dari wilayahnya masih merupakan bagian dari kekaisaran Rumawi atau Bizantium.
. Rumi lahir pada 6 Rabi`ul Awwal 604 H bertepatan dengan 30 September 1207 M di Balkh, kini Afghanistan, sebuah kota yang pada abad ke-13 merupakan pusat kebudayaan Parsi. Beliau wafat pada 5 Jumad il Akhir 672 H bertepatan 16 Desember 1273 M di Qunya, Turki
Ayah Rumi, Muhammad ibn Husyain al-Khatibi alias Bahauddin Walad ialah seorang ulama terkenal di Balkh dan bergelar Sultan al-`Ulama. Ibu beliau ialah ahli keluarga raja Khwarizmi. Pada tahun 1210, beberapa tahun sebelum kerajaaan Khwarizmi ditakluk tentara Mongol, keluarga Rumi pindah ke Khurasan, kemudian Nisyapur. Pada ketika tentara Mongol menakluki kerajaan Khwarizmi pada tahun 1220 keluarga Rumi mengungsi ke Baghdad dan kemudian ke Mekkah. Dari Mekkah mereka pindah ke Damaskus, Syria, dan akhirnya menemui tempat tinggal yang selamat di Kunya, Turki.

Tidak diketahui secara pasti mengapa Bahauddin Walad dan keluarganya pindah dari Balkh, provinsi Parsi bahagian Timur, menuju Khurasan. Ada dua pendapat mengenai sebab-sebab keluarga itu mengungsi ke Barat: pertama ialah invasi tentara Mongol. Kedua, masalah politik dalaman kerajaan Khwarizmi.Menurut anlisis beberapa ahli sejarah pada masa itu raja Khwarizmi yang sangat berkuasa Muhammad Khwarazmisyah menentang Tariqat Kubrawiyah yang dipimpin oleh Bahauddin Walad.
Namun pendapat ini diragui karena pada waktu itu Bahauddin Walad mempunyai kedudukan yang tinggi dalam lingkungan kerajaan Khwarizmi. Para sufi sendiri berpendapat bahwa invansi Mongollah yang mendorong Bahauddin Walad pindah ke Khurasan, kemudian ke Nisyapur. Di Nisyapur keluarga Bahauddin Walad bertemu dengan Fariduddin `Attar. `Attar sangat terkesan pada Rumi yang pada waktu itu berusia 7 tahun, malahan `Attar meramalkan bahwa pada suatu ketika nanti Rumi akan menjadi seorang guru spiritual agung yang masyhur. `Attar memberi hadiah buku Asrar-namah (Kitab Rahsia Ketuhanan) kepada Rumi kecil.

Kedatangan Bahauddin Walad karena mendapat jemputan dari Sultan `Ala`uddin al-Kayqubad, penguasa Anatolia. Keluarga Bahauddin Walad tinggal mula-mula tinggal di Laranda selama 4 tahun pada tahun 1211-1215. Di Laranda Jalaluddin Rumi menikahi Jauhar Khatun, putri seorang ulama terkenal. Dari perkawinannya itu Rumi memperolehi anak lelaki yang kemudiannya masyhur sebagai seorang sufi dan pemimpin Tariqat Maulawiyah, iaitu Sultan Walad.

Pada tahun 1215 Sultan Kayqubad mengundang Bahauddin Walad tinggal di Kunya, ibukota kerajaan Anatolia. Pada waktu Kunya merupakan pusat kebudayaan Islam menggantikan peranan Baghdad yang pada tahun 1256 M diduduki dan dihancurkan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan panglimanya Hulagu Khan. Sebagai pusat kebudayaan Kunya merupakan tempat pertemuan kebudayaan Barat dan Timur, serta pusat pertemuan berbagai agama khususnya Yahudi, Kristen dan Islam. Sebagai pusat pengajian ilmu Kunya menarik perhatian kaum cerdik cendekia dan pelajar dari berbagai-bagai negeri.. Selepas Baghdad ditaklukkan oleh tentara Mongol pimpinan Jengis Khan, banyak golongan terpelajar dari negeri Islam bahagian Timur mengungsi ke Kunya, sehingga kota ini segera berkembang menjadi pusat pengajian yang penting pada akhir abad ke-13 M. Di kota ini banyak sekali terdapat lembaga-lembaga pendidikan Islam dan Kristian. Penduduk Kunya, sebagaimana penduduk Anatolia (Turki), terdiri dari berbagai bangsa. Di kota ini dapat dijumpai banyak orang Arab, Parsi, Turk, Yunani, Armenia dan Kurdi.

Pada waktu Bahauddin Walad tiba di Kunya beliau mendapat sambutan hangat dari masyarakat Muslim. Dengan mendapat bantuan dari Sultan Kayqubad Bahauddin Walad mendirikan sebuah madrasah yang cukup besar. Dalam masa satu tahun ratusan murid berdatangan untuk belajar kepada ulama terkenal itu. Pada tahun 1331 M Bahauddin Walad meninggal dunia. Pengurusan madrasahnya dipegang oleh Jalaluddin Rumi yang baru berusia 24 tahun.
Pada tahun 1232 M seorang ulama sufi terkenal bernama Syeikh Burhanuddin al-Muhaqqiq al-Tirmidhi datang di Kunya dan mendapat sambutan hangat penduduk yang ingin mempelajari tasawuf. Rumi yang baru satu tahun menggantikan ayahnya juga tertarik untuk belajar kepada Burhanuddin al-Tirmidhi. Maka beliau menyerahkan pengurusan madrasahnya kepada orang lain, dan beliau sendiri belajar ilmu tasawuf di bawah bimbingan Syekh Burhanuddin al-Tirmidhi. Selama sembilan tahun lamanya Rumi mengamalkan kehidupan sebagai seorang ahli sufi, dan selama itu beliau meluangkan masa mempelajari ilmu-ilmu agama di Madrasah Halawiyah, Aleppo, Syria. Pada umur 33 tahun Rumi sudah menguasai ilmu tasawuf, tafsir al-Qur`an, Hadits, usuluddin, ilmu syariat dan fiqih, sejarah dan kesusasteraan Islam, serta falsafah dan teologi.

Pada tahun 1241 Rumi kembali ke Kunya dan membina sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, termasuk tasawuf. Beliau segera masyhur sebagai guru agama yang berpengetahuan tinggi dan mempunyai anak murid ratusan orang. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu syariat dan fiqah, tetapi juga ilmu tasawuf Untuk kebanyakan murid beliau mengajar ilmu formal, namun untuk murid-muridnya yang terpilih beliau mengajar ilmu tasawuf. Pergaulan Rumi juga sangat luas. Murid-muridnya bukan hanya orang Arab dan Parsi yang datang ke Kunya, tetapi juga orang-orang Turk dan Yunani. Pengalaman beliau mengajar ratusan murid dari berbagai kalangan dan kaum selama lima tahun memberi banyak hikmah kepada Rumi. Pada akhirnya beliau menyedari bahwa pengetahuan formal (ilmu-ilmu syariat dan fiqah) tidak mudah mengubah jiwa manusia, Menurut Rumi pengajaran formal ternyata tidak sanggup membuat kepribadian seseorang berkembang sebagaimana diharap. Tingkah laku manusia, menurut Rumi, dapat berubah apabila sikap jiwa dan fikiran mereka berubah terhadap dunia dan Tuhan. Manusia akan mendapat kepribadiannya yang baik apabila fikiran dan jiwanya terang, serta memiliki perasaan positif terhadap segala sesuatu. Memeluk agama apa pun seseorang, tidak berbeda. kecuali apabila mereka menyadari potensi tersembunyi dari dirinya sebagai makhluk spiritual yang memancarkan cahaya ilahiyah

Sejak Rumi menyedari hal tersebut beliau selalu berpendapat bahwa undang-undang (hukum), pemikiran dan pengetahuan tidak cukup bagi pendidikan seseorang. Beliau pun mulai jemu kepada berbagai-bagai bentuk formalisme dan dogmatisme yang diajarkan para ulama, pendeta dan rabbi. Rumi menyedari bahwa dalam diri manusia ada suatu tenaga tersembunyi, yang apabila digunakan sungguh-sungguh dengan cara yang benar, dapat membawa manusia ke dalam kebahagiaan dan pengetahuan yang luas dan tak terbatas Tenaga tersembunyi itu ialah Cinta Ilahi (`Ishq).
Pada tahun 1224-5 M. seorang guru kerohanian yang kharismatik dari Tabriz, Iran, Syamsiuddin al-Tabrizi atau Syamsi Tabriz, muncu di kota Kunya.. Kedatangan Syamsi Tabriz inilah yang membawa perubahan besar dalam kehidupan Rumi. Selama bertahun-tahun Rumi mengikuti sufi pengembara ini dan meninggalkan sekolah yang telah beliau bina selama 4 tahun.

Syamsi Tabriz ialah seorang darwsih besar yang kharismatik. Pemikiran beliau sangat kritis dan radikal. Khutbah-khutbahnya memikat dan kandungan khutbah-khutbahnya sangat mendalam. Beliau ialah seorang sufi yang sangat berbeza dengan sufi konvesional pada zamannya. Rumi mendapati dalam diri tokoh Syamsi Tabriz keperibadian manusia yang berpengetahuan tinggi dan telah lama pula beliau dambakan. Gambaran kepribadian apakah yang dijumpai Rumi dalam diri Syamsi Tabriz? Gambaran peribadi seorang Insan Kamil, itulah jawabnya. Syamsi mengembara ke pelbagai negeri Islam yang penduduknya sedang putus asa dan kebingungan disebabkan penjarahan tentara Mongol dan peperangan Salib yang menghancurkan negeri-negeri kaum Muslimin. Beliau pergi mengembara untuk mengkhutbahkan perlunya manusia mencintai Tuhan agar kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Beliau pula mengajarkan umat Islam agar berikhtiar sekuat tenega memeerangi kelemahan diri mereka dan bangkit menegakkan kembali keimanan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Syamsi mengembara tanpa memikirkan harta dan keselamatan jiwanya hanya dengan maksud: mengajarkan perlunya manusia mengembangkan tamadun yang sepenuhnya didasarkan atas cinta.

Demikianlah perjumpaan Rumi dengan Syamsi Tabriz sejak awal memberi kesan mendalam terhadap kedua-dua tokoh spiritual tersebut. Rumi tidak dapat berpisah dari gurunya, kemana saja gurunya pergi beliau mengikutinya. Lambat laun persahabatan tersebut merubah kepribadian Rumi. Tokoh yang sebelumnya dipandang oleh penduduk Qunya sebagai seorang guru syariat dan ilmu fiqah yang saleh dan pendiam itu kini berubah menjadi seorang darwish dan penyair yang gemar akan ekstase kerohanian. Perubahan itu lebih dirasakan lagi pada tahun 1246 ketika Syamsi Tabriz tiba-tiba menghilang dan meninggalkan Qunya menuju Damaskus, tanpa memberi kabar kepada Rumi Menurut setengah-setengah riwayat Syamsi Tabriz meninggalkan Qunya karena diusir oleh murid-murid Rumi yang tidak menginginkan persahabatan antara Rumi dan Syamsi berlangsung lebih lama. Hal ini dapat dimengerti karena sejak bertemu Syamsi Tabriz, Rumi tidak pernah lagi hadir di kelas untuk mengajar. Rumi menghabiskan seluruh waktunya untuk mendengarkan khutbah-khutbah Syamsi Tabriz dan mempraktekkan disiplin kerohanian.
Pada ketika Syamsi Tabriz pergi ke Damaskus, Rumi mengutus beberapa muridnya untuk menemui guru kerohanian itu. Pada tahun 1247 Syamsi Tabriz berjaya dibujuk untuk kembali ke Qunya, tetapi tak lama kemudian beliau menghilang untuk selama-lamanya. Rumi berikhtiar untuk mencarinya sendiri ke merata tempat. Semakin lama kerinduan Rumi akan kehadiran gurunya semakin mendalam. Dalam ekstase Rumi selalu membayangkan kehadiran gurunya dan pada saat-saat sedemikian itu puisi-puisi mistikal Rumi dihasilkan.

Pada tahun 1249 Rumi kembali ke Qunya sebagai seorang penyair dan memulai tugas barunya sebagai guru kerohanian. Beliau mencipta tarian spiritual, iaitu tari-tarian berputar seperti gazing yang oleh orang Eropah disebut “the Whirling Dervish’s Dance”. Tarian ini dipertunjukkan oleh para pengikut Tariqat Maulawiyah dalam upacara sama`, konser kerohanian sufi yang terdiri dari pembacaan azan, zikir, wirid, diiringi musik (suling), rawatib (nyanyian kudus) dan pembacaan puisi keagamaan. Dalam upacara sama` inilah biasanya para sufi mengalami ekstase mistikal dan apabila yang mengalaminya seorang penyair maka dia akan dapat menghasilkan sajak-sajaknya. Rumi sendiri menghasilkan kebanyakan sajak-sajaknya pada ketika beliau mengalami ekstase, atau selepas meditasi (tafakkur). Sajak-sajak itu diucapkan oleh penyair dan dirakam oleh beberapa orang murid atau temannya.

Rumi dan Karya-karyanya
Rumi ialah seorang penyair sufi yang prolifik. Menurut A. J. Arberry beliau menulis kurang lebih 34.662 bait puisi dalam bentuk ghazal (diwan), ruba`i dan mathnawi.
Di samping itu beliau juga menulis beberapa risalah tasawuf berdasarkan khutbah-khutbah yang disampaikan kepada murid-muridnya dan penduduk Qunya. Karya-karya Rumi yang terkenal ialah:
1. Diwan-i Shamsi Tabriz (Sajak-sajak Pujian Kepada Shamsi Tabriz).
2. Mathnawi-i Ma`nawi
3. Ruba`iyat
4.. Fihi Ma Fihi (Di Dalamnya Ada Seperti Yang Ada Di Dalamnya)
5.. Makatib
6. Majalis-i Sab`ah

1. Diwan Syamsi Tabriz. Antologi ini terdiri dari 36.000 bait puisi, sebahagian besarnya berbentuk ghazal. Dalam setiap maqta` (bait akhir) Rumi selalu mencantum nama Shamsi Tabriz sebagai pengganti nama dirinya. Nampak bahwa dalam Diwan-nya itu Rumi, sebagai penyair, mengidentifikasi dirinya dengan guru spiritualnya. Sebahagian besar sajak dalam antologi ini ditulis pada ketika penyairnya mengalami ekstase kerohanian. Sajak-sajak dalam Diwan sangat musikal dan kaya akan ritme, sedangkan image-imagenya sangat hidup. Pengaruh ekstase dan tarian mistikal Tariqat Maulawiyah besar terhadap sajak-sajak dalam buku ini. Karena penyairnya menumpukan perhatian pada makna, maka ghazal-ghazal dalam Diwan banyak yang menyimpang dari prosodi dan metrum ghazal konvensional.

2. Mathnawi-i Ma`nawi. Kitab ini disebut juga Husami-namah (Kitab Husam). Apabila Diwan-i Shamsi Tabriz diilhami oleh Shamsi Tabriz, Mathnawi ditulis untuk memenuhi permintaan Husamuddin, salah seorang murid Rumi. Husamuddin meminta gurunya agar bersedia memaparkan rahsia-rahsia ilmu tasawuf dalam sebuah sebuah karya sastera seperti Hadigah al-Haqiqah karya Sana`i dan Mantiq al-Tayr karya Fariduddin `Attar. Buku ini dikerjakan selama 12 tahun, dibahagikan kepada 6 jilid, terdiri dari 35.700 bait sajak. Terjemahan dalam bahasa Inggeris tebalnya 2000 muka surat. Abdurrahman Jami, penulis sufi abad ke-15 menyatakan bahwa Mathnawi-i Ma`nawi merupakan Tafsir al-Qur`an dalam bahasa Persia (Hast Qur`an dar zaban-i Pahlavi). Yang dimaksud tafsir di sini ialah ta`wil atau tafsir spiritual terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang ditulis dalam bentuk prosa-puisi yang indah atau mathnawi. Buku ini dipandang oleh para penilai sebagai karya sastra sufi terbesar sepanjang zaman. Nilai didaktik dan sasteranya amat mengagumkan. Setiap jilid memuat pendahuluan dalam bahasa Arab, dan selanjutnya Rumi menggunakan bahasa Parsi. Rumi menghuraikan luasnya lautan semangat kerohanian dan perjalanan manusia menuju dunia dan dari dunia menuju kebenaran hakiki.

3. Ruba`iyat.Walaupun tidak masyhur sebagaimana kedua-dua karya Rumi di atas, namun sajak-sajak dalam buku ini tidak kurang indah dan agung. Ruba-iyat terdiri dari 3.318 bait puisi. Melalui bukunya ini, sebagaimana melalui sajak-sajaknya dalam Diwan, Rumi menunjukkan diri sebagai penyair lirik yang agung.

4. Fihi Ma Fihi. Himpunan percakapan Rumi dengan rakan-rakan dan murid-muridnya. Buku ini kaya dengan hikmah dan membicarakan persoalan-persoalan yang dipertanyakan oleh murid-murid atau sahabat-sahabat dekat Rumi tentang berbagai perkara kemasyarakatan dan keagamaan.

5. Makatib. Himpunan surat-surat Rumi kepada sahabat-sahabat dekatnya, terutamanya Shalaluddin Zarkub dan seorang menantu perempuannya. Dalam buku ini Rumi mengungkap kehidupan spiritualnya sebagai seorang penempuh jalan kerohanian. Di dalamnya juga terkandung nasihat-nasihat Rumi kepada murid-muridnya berkenaan perkara-perkara praktikal dalam jalan tasawuf.

6. Majalis-i Sab`ah.. Himpunan khutbah Rumi di masjid dan majlis-majlis keagamaan.

Sajak-sajak dalam “Diwan”
Sudah pun dijelaskan bahwa sajak-sajak Rumi dalam Diwan-i Shamsi Tabriz memiliki ritema dan kualiti musik yang kaya karena kebanyakan sajak-sajak itu dicipta dalam suasana ekstase mistikal. Sudah pun dijelaskan pula bahwa sebagaimana penyair sufi yang lain gagasan yang diungkap Rumi dalam sajak-sajaknya ialah cinta transendental (`ishq), iaitu sejenis cinta mistikal yang dapat menembus bentuk formal dan membawa pecinta kepada hakikat kehidupan yang bersifat spiritual. Cinta jenis ini, menurut Rumi, dapat menerbitkan kegairahan spiritual terhadap sesuatu yang dicintai dan dengan itu mendorong seseorang berikhtiar mengenal lebih dalam dan secara langsung yang dicintai.

Dalam sajak-sajaknya Rumi menggunakan banyak kisah-kisah yang bersifat kesejarahan atau legenda. Kisah-kisah tersebut digunakan sebagai perumpamaan (tamsil) untuk melukiskan pengalaman mistikalnya yang berkenaan cinta transendental. Image-image visual dan simbolik sajak-sajak Rumi juga kata, diambil dari alam, peristiwa sejarah, kehidupan sehari-hari dan bentuk peribadatan. Image anggur dan cawan, alam tetumbuhan dan khaywan, kosmologi dan anthropologi. sangat digemari Rumi. Image simbolik yang juga sangat sering digunakan ialah yang berkenaan cahaya, misalnya matahari, bulan, lampu, pelita dan api. Cinta sering dilukiskan api yang nyalanya dapat menerangi kegelapan, tetapi juga api yang dapat membakar keinginan atau nafsu rendah.

Ciri lain puisi Rumi yang khas ialah pada setiap baris terakhir penyair menggunakan kata-kata Diam! atau menyebut nama Shamsi Tabriz, yang dikaitkan dengan Matahari Kebenaran, sebab kata Shams sendiri bermakna matahari dan kepribadian Shamsi Tabriz memancarkan cahaya kebenaran. Diam merujuk kepada rahsia terdalam penciptaan ialtu ‘cinta ilahi’ (`ishq-i ilahi), atau sikap jiwa yang selalu memusatkan pandangan (tafakkur, meditasi) kepada Sang Pencipta.

Rumi berpendapat bahwa untuk memahamkan kehidupan dan asal-usul kewujudan dirinya manusia mesti menggunakan jalan Cinta, bukan hanya jalan Pengetahuan. Cinta, menurut Rumi ialah asas penciptaan alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Di sini cinta dapat bermakna kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu atau menjelmakan sesuatu. Cinta juga dapat diberi makna pengetahuan intuitif yang bersifat langsung, yang didasarkan pada gerak hati terdalam. Dalam kehidupan beragama cinta dapat diberi erti sebagai keimanan yang mendalam dan kukuh kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saja cinta yang menggerakkan perputaran alam semesta dan kehidupan makhluq-makhluq di dalamnya, maka cinta pulalah yang menggerakkan kehidupan manusia menuju kebehagiaan dan kebenaran.

Cinta juga sering diberi erti sebagai kecenderungan hati seseorang yang kuat terhadap sesuatu. Cinta pada akhirnya membawa seseorang mengenal sesuatu secara mendalam, iaitu hakikat kehidupan yang terselindung di sebalik bentuk-bentuk zahir yang aneka ragam dan memukau. Karena cinta dapat membawa manusia kepada Kebenaran Tertinggi maka Rumi berpendapat bahwa cinta merupakan sayap yang dapat membawa terbang seseorang kepada Sang Pencipta (Khaliq):

Inilah Cinta: Terbang tinggi ke langit
Setiap saat mencampakkan ratusan hijab
Pertama kali menyangkal hidup (zuhud),
Pada akhirnya (jiwa) berjalan tanpa kaki (tubuh)
Cinta memandang dunia telah raib
Dan tak mempedulikan yang nampak di mata

Ia memandang jauh ke sebalik dunia bentuk-bentuk
Menembus hakikat segala sesuatu

Dalam sajak di atas nampak bahwa Rumi memandang cinta sebagai suatu dorongan luhur dan tak tereralakkan, suatu dorongan yang membawa seseorang mencapai hakikat kehidupan yang baqa’. Hidup di dalam Yang Baqa merupakan kebahagiaan tertinggi, bebas dari bentuk-bentuk yang memukau mata.

Semua agama, menurut Rumi, mengajarkan pentingnya cinta, iaitu cinta kepada alam kerohanian yang merupakan asal-usul kehidupan manusia. Cinta kerohanian semacam itu dapat menembus perbezaan ras, bangsa dan agama. Dalam sebuah sajaknya Rumi mengatakan bahwa hakikat manusia sebenar ialah kediriannya yang bersifat spiritual atau rohani. Diri spiritual manusia tidak berasal dari tanah atau api, tetapi dari Sang Maha Pencipta.

Apa yang mesti kulakukan o Muslim? Karena aku tak mengenal diriku.
Aku bukan Kristian, Yahudi, Majusi dan bukan pula Muslim.
Aku tak berasal dari Timur atau Barat, tidak dari darat atau lautan.
Aku tidak dari alam, atau angkasa biru yang berputar-putar.
Aku tidak dari tanah, air, udara atau api.
Tidak dari bintang zuhra atau debu, tidak dari kewujudan dan wujud.
Aku tidak berasal dari India, China, Bulgar atau Saqsin.
Tidak dari kerajaan Iraq atau Khurasan.
Aku tidak berasal dari dunia ini, tidak dari alam akhirat,
Tidak pula dari syurga atau neraka;
Tidak dari Adam dan Hawa, atau Taman Eden dan Malaikat Ridwan
Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak.
Aku bukan milik tubuh dan jiwa, aku milik jiwa Kekasih.
Kubuang dualitas, kupandang dua alam satu semata;
Satu sahaja yang kucari, Satu yang kukenal, kulihat dan kuseru
Dialah Yang awal dan yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin.

Dalam sajak di atas Rumi pertama-tama menyatakan bahwa cinta sejati dapat membawa manusia menembus bentuk-bentuk zahir dan mencapai hakikat tertinggi kemanusiaan. Kerat terakhir sajak di atas merupakan petikan ayat al-Qur`an yang menjelaskan bahwa Tuhan itu Abadi, serta Maha Nyata dan sekaligus Maha Gaib. Tuhan itu Maha Nyata apabila manusia dapat membaca tanda-tanda kebesaran-Nya dalam penciptaan alam semesta dan diri manusia. Tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri manusia ialah penciptaan roh, yang merupakan pusat kehidupan manusia. Menurut al-Qur`an roh manusia itu dihembuskan Allah ke dalam tubuh, dan dengan rohnya itu manusia menjadi khalifah Tuhan di atas bumi. Tanda kebesaran Tuhan yang lain dalam diri manusia ialah adanya akal dan fikiran yang merupakan fakulti kejiwaan utama, dan akal fikiran tidak dimiliki oleh makhluq lain kecuali manusia. Karena memiliki akal dan cinta manusia dapat menyerap berbagai pengetahuan tentang alam nyata mahupun alam kerohanian.

Dalam sajak di atas Rumi melihat hakikat manusia dari dalam, dari alam batin. Sememangnya secara hakikinya manusia itu makhluq spiritual dan asal penciptaan manusia bukan dari tanah atau syurga, melainkan dari Yang Maha Gaib. Melalui sajak di atas Rumi memperlihat dirinya sebagai penyair universal. Di dalam kerat pertama sajak di atas Rumi mengatakan bahwa mengenal hakikat diri sangat penting untuk setiap Muslim, sebab dengan mengenal hakikat dirinya manusia akan mengenal Tuhannya sebagaimana dinyatakan dalam sebuah Hadis. Dengan mengenal Tuhan secara mendalam, manusia dapat mendekatkan diri dengan Tuhannya.

Oleh Abdul Hadi W. M.

Powered by Ama Salman al-Banjari / Syamsu Dharma

Advertisements
Categories: Uncategorized
 1. Irmade Isar
  30 July 2010 at 7:31 am

  O… ternyata lagu2 Dewa 19 (Achmad Dhani) banyak yg memplagiot sajak2 Djalaluddin Romi

 2. mono bin mustholih
  4 October 2010 at 12:42 pm

  hati hati, hati hati o… manusia yang sedang mencari kebenaran kondisimu menentukan keadaanmu pengetahuanmu tidak pantas mendapat pujian, jalan menuju kepadaNYA sungguh terjal dan berliku, untuk sampai kepadaNYA dibutuhkan pegorbanan. aku bukan sedang menggurui atau seorang yang telah sampai, sekali kali tidak..! pengetahuan hakikat tiada batas dan tak berhujung.semoga tercurah rahmat Allah Swt atas Ahmad penghulu dan junjungan seluruh mahluk.

 3. 6 May 2013 at 4:59 am

  I was pretty pleased to find this page. I need to to thank you for your time just for this wonderful
  read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you saved as a favorite to check out new things on your
  site.

  • kampoengsufi
   6 May 2013 at 4:58 pm

   Thank you very much

 4. 12 May 2013 at 11:24 pm

  Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you could be a
  great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely
  will come back at some point. I want to encourage that you continue your great job,
  have a nice evening!

 5. 3 June 2013 at 11:10 pm

  If everything is as per the position and conditions of the loan scheme, then the loan would thing rash – like acquire
  currency from your boss or begetter. Many online loan sites offering this
  peculiar work and all you imperative close cost subordinate certain
  unwavering of importance. Quick loans will be unconcealed spell unbarred joined
  with short loan good deals that leader persons in abode construction and I hope that it will permit you to amended negociate your labor.
  These loans are chiefly bantam loans and you the ultimate and
  fast activity of wealth disposition. As the recognition checks are not done and finances, you merely need to opt
  for those loans threefold once more. By the help of the gained amount, the applicants are
  able to bit high in relation of the average loans.
  At present, in that respect are many online lenders who will be
  able to job for more than 5 months. A free of cost online
  application-form would be made available on the websites of
  the wealth supplier so that one can use offered for a fundamental
  measure of few weeks only. These loans insure that the stipendiary citizenry will save hard-earned medium of exchange in position
  of refund. If you carry through in a higher place conditions,
  you to the enduring residents of UK only. These loans can be you can admittance to utilise for 90 Day
  Payday Loans in bidding to get fast cash. payday loansSmall loans online are not sanctioned via Net.

  These loans dont postulate any Health, you just have to downright a form with base questions.
  If you are somebody have in a higher place or 18 eld of
  age, have enduring rootage of financial gain and also possessing a legal bank to pay
  back your day loans checking relationship. Several all-all crucial questions like wherever to find a ledge business
  firm or you did not require. The lenders of mentioned
  loans render you commercial enterprise assistance to carry through your imperative necessarily like learned profession day, childs
  teaching fees, repairing a car, period of time tours, some home improvements etc.

 6. 17 June 2013 at 7:20 pm

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your
  articles? I mean, what you say is valuable and all. But think of
  if you added some great visuals or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its field.
  Very good blog!

 7. 10 July 2013 at 12:50 pm

  Thank you, I have recently been looking for info about this subject for
  a while and yours is the greatest I have came
  upon till now. But, what in regards to the bottom line?
  Are you sure concerning the supply?

 8. 17 July 2013 at 6:49 pm

  I was curious if you ever considered changing the structure
  of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

  • kampoengsufi
   18 July 2013 at 2:48 am

   Thank you very much

 9. 8 August 2013 at 11:41 am

  I like what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!

  Keep up the great works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 10. 9 August 2013 at 3:17 pm

  Hi there, yup this piece of writing is really pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

 11. 30 September 2013 at 11:30 pm

  Hey there! I’ve been reading your website
  for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you
  a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to
  mention keep up the great work!

 12. 3 November 2013 at 5:22 pm

  Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am trying to find things
  to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 13. 14 December 2013 at 9:56 am

  I’m not cеrtain wherе you аre getting уour information, but
  good topіc. I must spend some time learning much more oг working out more.
  Thank you for fаntastic information I was on the lookоut for this info fоr my mission.

 14. 16 December 2013 at 12:37 pm

  Good day very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazing ..

  I’ll bookmark your site and take the feeds also?
  I am glad to find a lot of useful info right here within the post, we need
  work out extra strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 15. 10 January 2014 at 6:55 pm

  Ironically, one Paleo book that brought the most attention to
  the caveman approach is that from evolutionary biologist Marlene Zuk.
  Dieters stick to this portion while you lose weight.
  Salmon is also a healthy fat because it is a natural source of omega3- fatty acids.

 16. 11 January 2014 at 12:43 pm

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like you aided
  me.

 17. 1mr
  13 January 2014 at 2:43 pm

  So often we carry small things like waters for granted. I
  believe i am want to publish some more images at some point of my progress
  and perhaps a brand new avi. Dark colored pinto and black
  beans, dark colored-eyed peas, elimination legumes, pinto espresso beans.
  Additionally we’ve got each other for which means help so
  when you observe someone having a large apple computer as well as your are
  fighting your seafood, consider i’ve appear this far and i am
  not heading back i refuse to expire of problems by
  time i am forty five. Over a refreshing small note,
  seek out just about every information and generate them over a new series.

 18. 22 February 2014 at 1:48 am

  I am truly pleased to read this website posts
  which includes tons of valuable data, thanks for providing these kinds of statistics.

 19. 22 February 2014 at 5:51 am

  Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love
  to have you share some stories/information. I know my readers
  would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 20. 10 March 2014 at 12:00 pm

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site
  and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your
  blog posts. Anyway I will be subscribing to
  your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 21. 21 March 2014 at 7:49 am

  Hi there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for
  brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 22. 15 April 2014 at 5:00 am

  She went to say she was pleased with the response the
  event got, adding: “All the children who took part were given lots of sweets and all enjoyed themselves. Since vampires don’t really exist and we have countless legends to draw upon, we can reinvent vampires in endless variations. All the structures are well preserved so you will feel the medieval ambiance.

 23. 26 April 2014 at 9:08 pm

  Hi! I could have sworn I’ve been to this
  site before but after checking through some of the
  post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it
  and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 24. 28 April 2014 at 6:43 pm

  How To: It’s always a wonderful idea to include a How To for some
  of your more popular or intricate crafts. Using photos, your cat’s antics, and a blogging platform, you
  can create a blog that honors your cat and amuses its readers.
  (Ref: Choosing the Right Domain Name for Your Blog).

 25. 2 May 2014 at 3:56 am

  magnificent publish, very informative. I ponder why the opposite experts of
  this sector do not understand this. You must continue your writing.

  I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 26. 29 July 2014 at 7:31 am

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll definitely return.

 27. 31 July 2014 at 2:37 pm

  Article writing is also a fun, if you know afterward you can write otherwise it is
  difficult to write.

 28. 20 August 2014 at 11:54 am

  Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

  There’s a lot of people that I think would really enjoy
  your content. Please let me know. Many thanks

 29. 21 August 2014 at 9:32 pm

  Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long
  comment but after I clicked submit my comment
  didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Anyway, just wanted to say
  wonderful blog!

 30. 17 September 2014 at 5:58 pm

  Hello to all, for the reason that I am in fact eager of reading this
  weblog’s post to be updated on a regular basis. It includes good information.

 31. 29 September 2014 at 2:11 am

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post
  was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 32. 2 October 2014 at 1:48 am

  Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account
  your blog posts. Anyway I will be subscribing to your
  augment and even I achievement you access consistently
  fast.

 33. 4 October 2014 at 7:37 pm

  This page truly has all of the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 34. 15 October 2014 at 4:36 am

  Hello to every single one, it’s truly a nice for me to visit this site, it contains precious
  Information.

 35. 17 October 2014 at 4:12 pm

  Appreciation to my father who told me about this website, this weblog
  is in fact awesome.

 36. 6 December 2014 at 3:17 am

  Thank you for the auspicious writeup. It in truth
  used to be a leisure account it. Look complicated to more introduced agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 37. 10 January 2015 at 5:05 am

  Its such as yoou learn mmy thoughts! You appear to understand a lot about this, like you wrotee the e book in it or something.
  I think that you can do with a few p.c. to force the message house a bit, however other than that,this iss excellent blog.

  A great read. I will definitely be back.

 38. edwsr rivsni
  29 October 2016 at 3:19 pm

  kalau membaca komen anda…kaysnya anda tidak mengerti ilmu tasyawub itu sendiri

 1. 10 June 2010 at 6:18 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: