Home > Uncategorized > Bersedekahlah..!

Bersedekahlah..!

PengemisSuatu hari seorang pengemis datang kepada Rasulullah Saww lalu salah seorang Sahabat berkata, ” Wahai Rasulullah, apa engkau tidak takut pengemis itu berdusta kepadamu?” Rasulullah menjawab, “Apa kau tidak takut jika pengemis itu tidak berdusta?

Abu Hamzah Ats-Tsumali suatu ketika shalat subuh di Madinah pada hari Jumat bersama Imam Ali Zainal Abidin. Ketika selesai, Imam langsung bangkit dan menuju ke rumahnya.  Abu Hamzah mengikutinya hingga sampai rumah.  Sampai di rumah, Imam memanggil budak perempuannya yang bernama Sakinah sambil berkata, “Jangan sampai ada seorang peminta yang melewati pintu rumahku melainkan engkau memberinya makan, karena hari ini adalah hari Jumat.”
Imam Ali Zainal Abidin as meneruskan, “Aku khawatir di antara para peminta tersebut ada yang memang laik untuk diberi, namun aku tidak memberinya dan menolaknya. Maka ditimpakanlah kepada kami, Ahlul Bait, sesuatu yang sebelumnya ditimpakan kepada Nabi Yaqub dan keluarganya.”

Imam Ali bin Abi Thalib as pernah berkata. “Aku tidak pernah melihat adanya kenikmatan yang berlimpah ruah, kecuali di sana ada hak yang terabaikan. Tiap kenikmatan yang dirasakan orang kaya adalah kelaparan yang diderita orang miskin.”

Imam Ali bin Abi Thalib as berkata, “”Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa kekuasaan yang telah diserahkan kepadamu itu adalah hasil buruan yang jatuh ke tanganmu. Itu adalah amanat yang diletakkan ke pundakmu. Pihak yang diatasmu mengharapkan engkau dapat menjaga dan melindungi hak-hak rakyat. Maka janganlah engkau berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.”

Dulu, setiap hari Jumat Nabi Yaqub selalu menyembelih kambing dan bersedekah dengannya. Ia dan keluarganya juga makan daging itu. Suatu kali tukang minta-minta yang lagi puasa dan patut untuk diberi datang ke rumah Nabi Yaqub.
Pada saat itu keluarga Nabi Yaqub mendengar seruan pengemis tapi mereka tidak mengetahui hak pengemis yang mestinya dikasih. Mereka tidak percaya dengan ucapan itu. Pengemis itu kecewa dan melewati malam dengan lapar dan mengadu kepada Allah. Sementara Nabi Yaqub dan keluarga melewati malam dengan kenyang.

Menjelang subuh, Allah mewahyukan kepada Nabi Yaqub, “Wahai Yaqub, engkau telah merendahkan dan menghina hamba-Ku… Wahai Yaqub, sesungguhnya nabi-Ku yang paling Aku cinta dan paling mulia adalah yang mengasihi hamba-hambaku yang miskin serta berusaha menjalin kedekatan dengan mereka… Tidakkah engkau kasihan kepada hamba-Ku…? Demi keagungan-Ku sungguh akan Aku timpakan kepadamu bencana dari sisi-Ku dan Aku jadikan engkau dan keluargamu menanggung musibah.”

Kemudian Abu Hamzah bertanya, “Semoga aku menjadi tebusan Anda, kapankah Yusuf bermimpi?” Imam menjawab, “Demi Allah, pada malam itulah Yusuf bermimpi, di malam ketika Yaqub dan keluarganya melewati malamnya dengan perut kenyang namun pengemis itu kelaparan.”

Mimpi Nabi Yusuf itulah yang menjadi awal kisah dan awal musibah bagi keluarga besar Nabi Yaqub, yang disebabkan menolak permintaan seseorang. “Ya Allah, ampunilah aku… Sudah berapa banyak orang yang aku tolak permintaanya…”

Hammam bin Ghalib, seorang penyair besar yang lebih dikenal dengan nama Al-Farazdaq, pernah memberikan syair panjang dan indah kepada keluarga suci Nabi (Ahlul Bait), khususnya kepada Imam Ali Zainal Abidin.

كِلْتا يَدَيْهِ غِيَاثٌ عَمَّ نَفعُهُمَا
يُسْتَوْكَفانِ، وَلا يَعرُوهُما عَدَمُ
ما قال: لا قطُّ، إلاّ في تَشَهُّدِهِ
لَوْلا التّشَهّدُ كانَتْ لاءَهُ نَعَمُ
Uluran tangannya laksana hujan merata
Menebar manfaat kemana-mana
Tangannya tak pernah kosong hampa
Walaupun dermawan tiada tara

Tidak pernah ia berucap “Tidak”,
kecuali dalam syahadatnya.
Kalau bukan karena syahadatnya,
“Tidak”nya berubah menjadi “Ya”

Amasufi@2009

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: